Roepingenvesper

Op 21 april 2024

De Cantorij der Basiliek verzorgde de zang in deze viering.

Foto's onder en boven: Ronald van Quekelberge

Foto's onderaan: Marina Stockman