Dirigent: Anton de Kort

 

Anton de Kort was als regio-directeur van de Zeeuwse Muziekschool vooral werkzaam in de muziekeducatie. Als specialist in de methodieken van Kodaly, Orff en Justine Ward doceerde hij in de zomercursussen van het Ward-instituut en verzorgde hij opleidingen in opdracht van SAKO-Zeeland. Voor de Ned. St. Gregoriusvereniging gaf hij gedurende een aantal jaren cursussen koordirectie.

 

Hij  leidde in het verleden een heel omvangrijk jeugdkoor en werd daarna als dirigent aangetrokken door Asaf-Axel en het Madrigaalkoor van de Zeeuwse Muziekschool.

 

Inmiddels was op initiatief van de toenmalige parochieleiding de Koorstichting Cantorij der Basiliek opgericht met als eerste doelstelling het verzorgen van de vieringen in de H. Willibrordusbasiliek te Hulst. Daarnaast ontwikkelde het koor zich onder leiding van Anton de Kort zich ook als concertkoor.

Hij realiseerde opmerkelijke uitvoeringen van ondermeer het “Stabat Mater”van Caldara, het “Requiem”van Fauré, de “Via Crucis”van Liszt, “Les Sept Paroles du Christ” van Franck etc.

 

Bijzonder waren ook de thema-gerichte concerten zoals “A Mass for Peace” met werk van Jenkins

en “Tears from Heaven” rond de eeuwherdenkingen van de wereldoorlogen.

 

Anton de Kort dirigeerde het koor tijdens concertreizen in o.a. de Notre-Dame te Parijs, de Dom van Trier, de Westminster Cathedral in Londen en de kathedralen van onder meer Luxemburg, Haarlem, Straatsburg, Brussel, Amiëns, Antwerpen, Gent en Lille.

Vele radio- en televisie-uitzendingen alsmede enkele succesvolle CD-producties bezorgden het koor bekendheid tot ver buiten de eigen regio.

Op 19 januari 2020 vierde Anton zijn 50-jarig jubileum als kerkmusicus.

Zie ook onderstaande link