De Cantorij der Basiliek

Opgericht: 1972 / 1973 op initiatief van toenmalige parochieleiding te Hulst;
Dirigent: sinds de oprichting: Anton de Kort; voorheen regio-directeur van de Zeeuwse Muziekschool
Repertoire: Nederlandstalige kerkmuziek (Strategier, Pirenne, Manneke, Dubois, De Sutter, De Klerk etc.);

Composities uit Barok, Renaissance, de Klassieken, Romantiek en 20e eeuw.